ارتباط با ما

سوالات متداول

پرسش شما در این قسمت قرار میگیرد

متن پاسخ شما در این قسمت قرار میگیرد متن پاسخ شما در این قسمت قرار میگیرد

پرسش شما در این قسمت قرار میگیرد

متن پاسخ شما در این قسمت قرار میگیرد متن پاسخ شما در این قسمت قرار میگیرد

ارتباط با ما

دفتر ارتباط با خیرین: مشهد، طبرسی ۵۲، المهدی ۱۹

تلفن تماس: ۰۹۱۵۰۵۲۹۰۱۰

فرم ارتباط با ما

ساختار سازمانی
اساتید

حجت الاسلام والمسلمین نظافت

مشاهده رزومه

رزومه استاد

متن رزومه

حجت الاسلام پارسا

مشاهده رزومه

رزومه استاد

متن رزومه

حجت الاسلام جوان زیبا

مشاهده رزومه

رزومه استاد

متن رزومه

حجت الاسلام محمد الهی خراسانی

مشاهده رزومه

رزومه استاد

متن رزومه

حجت الاسلام ممتازی

مشاهده رزومه

رزومه استاد

متن رزومه

حجت الاسلام حائری

مشاهده رزومه

رزومه استاد

متن رزومه

حجت الاسلام شوشتری

مشاهده رزومه

رزومه استاد

متن رزومه

حجت الاسلام مظاهری

مشاهده رزومه

رزومه استاد

متن رزومه

حجت الاسلام بوالحسنی

مشاهده رزومه

رزومه استاد

متن رزومه

حجت الاسلام علی محمدی

مشاهده رزومه

رزومه استاد

متن رزومه

حجت الاسلام بنکدار

مشاهده رزومه

رزومه استاد

متن رزومه

دکمه بازگشت به بالا