اردوی تفریحی آبگرم کلات

0

این اردو با هدف تغییر آب و هوا و انگیزه سازی برای ادامه ی فعالیت های علمی طلاب برگزار شد.

این اردو از ۵ صبح روز پنجشنبه آغاز شد و تا ساعت ۱۶ به طول انجامید.

در این اردو اساتید و فرزاندان ایشان در کنار طلاب حضور داشتند.

پاسخ دهید