مراسم افطار در ماه مبارک رمضان

0

مراسم افطار مدرسه در باغ یکی از اساتید در حاشیه ی شهر مشهد برگزار گردید. در این مراسم به دعوت از مدرسه طلاب و همسران ایشان دعوت بودند.

بعد از افطار طلاب از صحبت های انگیزشی آقای مصطفی شریعتی استفاده نمودند.

این هنرمند مشهدی با وجود معلولیت در دست نقاشی های زیبایی را می کشد. ایشان در گذشته به برنامه ی مثل ماه نیز دعوت شده بود

پاسخ دهید