اعلام اسامی پذیرفته شدگان مرحله سه روزه آموزشی مدرسه علمیه حضرت مهدی (عج) – شعبه ۲

0

اسامی پذیرفته شدگان مرحله سه روزه آموزشی مدرسه علمیه حضرت مهدی عج شعبه دو ، به شرح ذیل می باشد:

حمیدرضا توکلی
سیدمحمدعلی حکیم زاده
محمدصادق عامری
ایمان صحراگرد (پذیرش موقت)
ابوالفضل پورنجف (پذیرش موقت)
محمدحسین خراسانی
علیرضا عابدینی (پذیرش موقت)
محمدمهدی عامل (پذیرش موقت)
سیدامیرسجاد میری (پذیرش موقت)
محمدامین فاضل (پذیرش موقت)
علی منتظری
محمدیوسفی (پذیرش موقت)
سیدعلی رضوی
سیدمحمدمهدی حجتیان

این افراد لازم است در روزهای یکشنبه ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ یا دوشنبه ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ ساعت ۹ تا ۱۲ مدارک لازم را به آموزش مدرسه تحویل دهند.
۱-اصل شناسنامه ( جهت اسکن در مدرسه)
۲-اصل کارت ملی یا رسید کارت ملی (در صورت داشتن)
۳-اصل کارنامه سال نهم ( همراه با مُهر مدرسه)
۴-یک قطعه عکس سه در چهار (عکس جدید)

پاسخ دهید