اعلام اسامی معرفی شدگان به مرحله بعد – شعبه ۲

0

از بین داوطلبان متقاضی پذیرش در مدرسه علمیه حضرت مهدی (عج) شعبه ۲، افراد ذیل جهت حضور در دوره آزمایشی دعوت شده‌اند.

محمدامین فاضل
علی رحیم زاده
علی منتظری
محمد یوسفی
سیدعلی رضوی
سیدمحمدمهدی حجتیان
حمیدرضا توکلی
سیدمحمدعلی حکیم زاده
ایمان صحراگرد
ابوالفضل نظری
ابوالفضل پورنجف
محمدرضا برزگر
محمدمهدی کرمانی زاده

اطلاعات لازم جهت شرکت در دوره آزمایشی متعاقبا اعلام خواهد شد.

پاسخ دهید