نشست دانش اصول فقه – آشنایی، چرایی و چگونگی تحصیل

0

نشست علمی دانش اصول فقه – آشنایی، چرایی و چگونگی تحصیل با حضور طلاب پایه سه در تاریخ ۲۷/۵/۹۹ برگزار گردید در این نشست حجت الاسلام ابراهیم توکلی مقدم گفت: فلسفه اصول فقه، دانشی است که به نقد چیستی، ساختار، روش، مبادی، موضوعات، ادله و غایات اصول فقه می پردازد. این دانش، دارای سه محور کارکردی است؛ ابتدا توصیف و تعریف موضوعات مورد نظر خود را مطرح می سازد و سپس به کار سنجش گری و نقد آنها می پردازد و آن گاه چنانچه لازم ببیند؛ راهکارها و توصیه هایی برای بهبود علم اصول و کارآمدتر شدن آن در استنباط های فقهی ارایه می نماید.منابع اصلی فلسفه اصول فقه و اصول، همان کتاب و سنت است و از ادله چهارگانه قرآن، سنت، عقل و اجماع در مقام استدلال بهره می گیرد.

ایشان درباره هدف اصول فقه گفت: غایت و اهدافی که در فلسفه اصول فقه پی گیری می شود به دو صورت قابل دست یابی است؛ یا این که این دانش در مقام ناظر به اصول فقه می نگرد که در این صورت غایت آن شناخت علم اصول از حیث ماهیت و ساختار، روش، مبادی و موضوعات و ادله آنها می باشد و در صورتی که به عنوان ما بعد طبیعت مد نظر قرار گیرد، غایت آن رسیدن به امکان و وقوع و ملاک های این دو و حدود و شروط نظریه های اصول فقه خواهد بود.

وی در ادامه به چگونگی تحصیل اصول فقه در سطح یک اشاره نمود و طلاب را به برنامه ربزی و خوب خواندن دعوت نمود .

پاسخ دهید