نشست علمی چیستی بلاغت و وجه تمایز آن با علم نحو

0

نشست علمی چیستی بلاغت و وجه تمایز آن با علم نحو با حضور طلاب پایه دوم در تاریخ ۲۷/۵/۹۹ برگزار گردید در این نشست حجت الاسلام مهدی رضائی گفت: علم نحو وظیفه محور نیست ولی بلاغت وظیفه محور است و در مقام بیان یک مطلب نمی باشد. از طرفی متکلم و جمله دو ضلع نحو هستند در حالی که بلاغت از سه ضلع متکلم، جمله و مخاطب برخوردار است.

وی با بیان این که نحو بنیادی و بلاغت کاربردی است، اظهار کرد: نحو در حوزه قواعد و بلاغت در حوزه اجرای این قواعد است و ملاک در صحت علم نحو قواعد از پیش تعیین شده است در حالی که ملاک در صحت علم بلاغت اقتضای مقام می باشد.

این استاد ادبیات عرب نحو را میدان نظریه پردازی و دارای زبان خاص و بلاغت را میدان عملیات و عمومی و جهانی معرفی و عنوان کرد: نحو جزئی از علوم ادبی و بلاغت در این حوزه فصل الخطاب است.
حجت الاسلام مهدی رضائی با بیان این که نحو جنبه آموختنی و بلاغت جنبه ملکه شدن بر ذهن و رسوخ نفسانی دارد، گفت: دستور در تشخیص و بایدهاست اما بلاغت کاربردهای هنری موثرتر و شایسته تر دارد.
وی افزود: دستور به لحاظ لفظی و معنایی مطرح است و بلاغت ناظر به معناست و می توان گفت بررسی معنوی مسائل دستوری است.

این استاد ادبیات عرب در بخش دیگری از سخنان خود تثبیت، تعمیق و تصحیح آموخته ها، شناخت نسبی مطالب مهم هر علم، افزایش انگیزه تحصیلی، پویایی ذهن و ارتقاء جرأت و توان علمی را از آثار تجزیه و ترکیب برشمرد و ابراز کرد: علومی که به طور مستقیم با معارف ارتباط ندارند اگر به عنوان موضوع قرار بگیرند به انحراف کشیده می شوند

پاسخ دهید