جلسه مناظره بین شیعه و سنی پیرامون واقعه غدیر

0

🔹🔹 جلسه مناظره بین شیعه و سنی پیرامون واقعه غدیر 🔹🔹
🔸🔸🔸در ایام دهه ولایت و در آستانه عید سعید غدیر با دعوت از یک مستشکل در مقام اهل سنت و کارشناس ارجمند استاد احمدی مناظره ای پیرامون واقعه غدیر انجام شد.
✅ در این مناظره که در دو محور مهم «جیش غدیر» و «واژه ولی و برخی از قیود حدیث غدیر» برگزار شد با ارائه اسناد اهل سنت در این خصوص و دفاعیات و ادعاهای اهل سنت در نهایت به اثبات واقعه غدیر و رد شبهات موجود انجامید.
این برنامه در روز شنبه ۱۱ مرداد توسط پژوهش شعبه یک برگزار گردید.

پاسخ دهید