نشست علمی اخلاق علم آموزی و آزمون های علمی برای طلاب شعبه یک

0

نشست علمی اخلاق علم آموزی و آزمون های علمی با حضور استاد نظافت یزدی در محل اردوگاه اردوبهشت گلمکان در تاریخ ۱۲/۳/۹۹ با شرکت ۴۰ نفر از طلاب برگزار گردید.

 در این نشست استاد نظافت با مقدمه ای در خصوص قدرشناسی نسبت به وضعیت موجود و فرصت پیش آمده برای مطالعه و فعالیت علمی به اهمیت علم و تحصیل علوم دینی اشاره کرد و درخصوص اعتکاف علمی و اخلاق علم آموزی سخنانی را ایراد کرد.

در این نشست استاد نظافت به اخلاق درس خواندن و علم آموزی اشاره کرد و نقش اخلاص و همکاری های گروهی درتعلیم را بسیار ارزشمند دانست و افزود باید در کارهای علمی با تاسی به آیه تعاونوا علی البر و التقوا فعالیت های علمی را گروهی و با کمک و یاری رساندن به یکدیگر انجام داد تا ثمرات بهتری داشته باشد.

در ادامه ایشان به جهت ارتقاء مهارت طلاب در خصوص فعالیت های قبل از آزمون علمی نیز نکات مهمی را اشاره کرد.

 

پاسخ دهید