برگزاری کارگاه روش مطالعه برای طلاب شعبه یک

0

با عنایت به برگزاری اردوی اعتکاف علمی در منطقه گلمکان و ضرورت مهارت افزایی برخی از طلاب در خصوص روش مطالعه که از نیاز های مهم آنها در این ایام می باشد اقدام به برگزاری کارگاه روش مطالعه در حاشیه این اردو شد. که سرفصل های زیر تدریس گردید:

۱- اهمیت مطالعه

۲- شرایط مهارت آموزی

۳- شرایط زمانی و مکانی مطالعه

۴- هدفگذاری در مطالعه

۵- آشنایی با برخی از روش های مطالعه

پاسخ دهید