برگزاری جلسات انگیزشی با طلاب مدرسه درایام کرونا

0

با توجه به تعطیلی مدارس علمیه از اوایل اسفند ماه ۹۸ به دلیل شیوع ویروس کرونا و توصیه اکید به درخانه ماندن همه اقشارجامعه، تمام امورآموزشی به فضای مجازی منتقل گردید. این امرباعث شد تا طلاب و اساتید و مسئولین مدرسه از دیدار و رفت وآمد طلاب به کلاس ها و مدرسه محروم شوند که تاثیرات نامطلوبی را در روحیه طلاب گذاشته و در برخی موارد ایجاد بی انگیزگی نسبت به تحصیل و مدرسه نماید.

مدیر مدرسه شعبه یک با درک وضعیت ایجاد شده و همچنین در نظر گرفتن محدودیت های این ایام، بعد از برگزاری جلسه با استاد نظافت رئیس مدارس علمیه حضرت مهدی (عج) و همفکری نسبت به این قضیه تصمیم یه دعوت از طلاب به صورت پایه ای و در چند مرحله به مدرسه گرفت و جلساتی را با رویکرد انگیزشی برگزار نمود.

در این جلسات استاد نظافت، ضمن عرض خداقوت به طلاب و تقدیر از تلاش های علمی آنها در این ایام و تبریک به دلیل سربلندی و موفقیت در مدیریت شرایط پیش آمده و تجربه جدید آموزشی، طلاب را به تلاش علمی و جهادی در این ایام دعوت کرد و مدرسه را مکان خوبی  برای جبران برخی از کاستی ها و نارسایی های آموزشی و علمی پیش آمده در این ایام دانست و افزود از رسالت های طلاب در این ایام این است مانند بسیاری از افرادی که دست به اعمال جهادی در وضعیت فعلی می زنند و با همه سختی ها در میان مردم حاضر می شوند تا به اهداف خود در این راه برسند، طلاب هم باید از خانه نشینی زیاد دست بردارند و عمل به تکلیف خود نموده و در مدرسه حضور یابند و به امور علمی خویش بپردازند و الا به رسالت خویش عمل نکرده اند. و ضمن تشریح اوضاع و شرایط کنونی، به ایراد سخنان و مواعظ اخلاقی و انگیزشی در این زمینه پرداخت.

حجت الاسلام پارسا مدیر مدرسه حضرت مهدی (عج) نیز با اشاره به فقدان مباحثه در این ایام که از اساسی ترین اجزاء آموزش و سبک علمی در حوزه می باشد، از طلاب خواست تا به صورت روزانه و با حفظ دستورات بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی به مدرسه بیایند و با مرور ذرس ها و استفاده از کتابخانه و تقویت مطالعات علمی و برگزاری جلسات مباحثه کاستی ها و نارسایی های ایجاد شده را جبران نمایند. وی با تذکر به اینکه نباید شرایط پیش آمده طلاب را از تکالیف خود دور کند، آنها ر ابه مراقبت بیشتر در زمینه عمل به تکلیف خود و عدم فاصله گرفتن از مسیر طلبگی و آرمان ها و اهداف توصیه نمود.

 

 

پاسخ دهید