اردوی توجیهی پذیرش شعبه یک مدارس علمیه حضرت مهدی (عج)

0

به گزارش روابط عمومی مدارس علمیه حضرت مهدی(عج)؛ با عنایت به آغاز ایام پذیرش حوزه و مدارس علمیه، مدرسه علمیه حضرت مهدی (عج) نیز با اعلام آیین نامه و شرایط پذیرش از داوطلبان واجد شرایط ثبت نام به عمل آورد. یکی از برنامه‌های فرایند پذیرش مدرسه، اردوی توجیهی پذیرش بود که در تاریخ بیست و ششم خردادماه در منطقه تفریحی شاندیز با حضور تعدادی از داوطلبان برگزار گردید.
این برنامه به هدف آشنایی داوطلبان با برنامه‌های مدرسه و نیز هویت صنفی روحانیت و انگیزه سازی و کمک به اتخاذ تصمیم بهتر صورت گرفت که حاضرین در مدت دو روز از برنامه‌ها و کلاس‌های معین شده استفاده نمودند.
یکی از مهمترین برنامه‌های اردو، برنامه سخنرانی استاد نظافت ریاست محترم مدارس علمیه حضرت مهدی (عج) بود که در موضوع کارکردها و اهداف و ارزش‌های حوزه ایراد سخن نمودند.

پاسخ دهید