اسامی قبول شدگان در آزمون ورودی- شعبه ۱- مقطع دیپلم

0

قبول شدگان در آزمون ورودی ۹۸ مدرسه علمیه حضرت مهدی (عج) مقطع دیپلم

۱- محمد پور رجبی
۲- سید هادی جواد فرش
۳- سید حامد ضیایی
۴- علی کهن مهر آباد
۵- امیر حسین عاشوری
۶- علی اصغر صاحب الزمانی
۷- محمد رضا رضایی
۸- سید یوسف طباطبایی
۹- سید محمد حسین باقری
۱۰- سید علی اشرفی
۱۱- محمد صادق زنگی آبادی
۱۲- امیر حسین تقوایی
۱۳- عرفان بابوریان
۱۴- مهدی ایزانلو
۱۵- مهدی جان احمدی گل
۱۶- هادی روحی
۱۷- امیررضا شهبازی
۱۸- حسین عبداللهی
۱۹- حسین روبیاتی
۲۰- محمد حسین توکلی
۲۱- مهدی صمدی
۲۲- معین لوحی
۲۳- علی جاودانی
۲۴- سید محمد احسان نجفی
۲۵- محمد شاکری
۲۶- علی هراتی
۲۷- محمد حسینی
۲۸- مجتبی محمدی
۲۹- امین باقرزاده
۳۰- مرتضی دربان ترشیزی
۳۱- محمد امین داوری
۳۲- سید علی سیدی
۳۳- سید امیررضا موسوی فر
۳۴- مهدی علیزاده طرقی
۳۵- سجاد صمدی

 

 

 

لیست ذخیره

( افراد زیر بعد از بررسی و مصاحبه نفرات قبول شده در آزمون به ترتیب اولویت جایگزین خواهند شد)

 

۱- عارف عاشوری
۲- محمد رضا کیومرثی
۳- محمد صاحبی
۴- محسن گلشنی
۵- علی نوری
۶- رضا قوی پنجه
۷- محمدرضا رحمانی نژاد
 روابط عمومی مدارس علمیه حضرت مهدی(عج)

پاسخ دهید