لیست پذیرفته شدگان جهت مصاحبه- شعبه۲

0

دعوت شدگان عزیز با آروزی قبولی طاعات و عبادات شما به اطلاع میرساند؛

باتوجه به نتایج آزمون ورودی لیست افراد پذیرفته شده جهت مصاحبه به شرح جدول ذیل میباشد.

لذا جهت تکمیل فرم مصاحبه، خواهشمند است در زمان تعیین شده حضور داشته باشید.

متقاضیانی که قبول نشده اند، به اولویت بعدی خود مراجعه نمایند.

مدرسه علمیه حضرت مهدی
تاریخ و زمان مصاحبه

پاسخ دهید