اسامی دعوت شدگان به اردوی آموزشی- شعبه ۳

0
بسم الله الرحمن الرحیم

اسامی دعوت شدگان به اردوی آموزشی

مدرسه علمیه حضرت مهدی (ارواحنافداه) شعبه ۳ – ویژه دانشگاهیان

لازم است که کلیه داوطلبان روز چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ساعت ۶ صبح در مکان مدرسه حضور داشته باشند.

آدرس مدرسه: طبرسی ۵۲ .المهدی ۱۹٫مدرسه علمیه حضرت مهدی (ارواحنا فداه)شعبه ۳

ردیف نام و نام خانوادگی
۱ محمد امین لطفیان
۲ سید مهدی صدقیان
۳ امیر رشیدیان
۴ محسن فقیهی
۵ ابراهیم عقیلی
۶ علی نعمتی
۷ رضا مافی
۸ جواد روشن دل
۹ سعید علمی
۱۰ مرتضی رضایی
۱۱ سجاد صدری
۱۲ حسان با اخلاق
۱۳ مسعود جهانگیر
۱۴ مهدی لطفی
۱۵ حسن عرب
۱۶ صالح اختر شناس
۱۷ رضا چنارانی
۱۸ محسن وحدانی
۱۹ جواد روشنایی
۲۰ علیرضا رمضان زاده
۲۱ سید مهدی اکبری
۲۲ سید محمد حسینی
۲۳ احمد کمالی
۲۴ حسین قاسمی
۲۵ سجاد علی بیگی
۲۶ محسن حبیبی
۲۷ صابر امام
۲۸ امیر حسین شعبانی راد
۲۹ علی رضا قرائی
۳۰ محمد امجدی
۳۱ مجید گلفندشتی
۳۲ علی محرمی
۳۳ مهدی آزاد
۳۴ امیر صنعتی
۳۵ موسی مرادی

روابط عمومی مدارس علمیه حضرت مهدی(عج)

پاسخ دهید