بازدید طلاب شعبه سه از مدرسه علمیه اهل سنت (شورک ملکی) در آستانه هفته وحدت

0

با عنایت به اصل « ایجاد اهتمام به مسائل امت اسلام و نگاه تقریبی » که از موارد راهبردی سند الگوی تربیتی جامع طلاب در مدارس علمیه حضرت مهدی می باشد طلاب شعبه سه برنامه بازدید و دیدار با طلاب و مسئولین مدرسه علمیه اهل سنت شورک را برگزار نمودند.

این برنامه در روز 24 آبان 97 با حضور جمعی از طلاب شعبه سه برگزار گردید.

 

پاسخ دهید