برگزاری برنامه ورزشی کوهنوردی در کوه های خلج با حضور طلاب شعبه 2

0

در راستای تربیت جامع طلاب در زمینه ایجاد نشاط روحی و جسمی دربین طلاب که باعث ایجاد توان مضاعف برای تحصیل بهتر باشد. طلاب شعبه دو اقدام به برگزاری برنامه کوهنوردی در کوه های خلج را نمودند که شور و نشاط فراوانی را برای طلاب به همراه داشت.

پاسخ دهید