اعلام اسامی قبول شدگان مصاحبه مدرسه علمیه حضرت مهدی (عج)- شعبه 1

0

بسمه تعالی

اسامی پذیرفته شدگان مرحله مصاحبه مدرسه علمیه حضرت مهدی (عج)

 شعبه 1 (مقطع دیپلم)

به شرح ذیل می باشد :

ردیف  نام خانوادگی و نام                       کد ملی            نام پدر

1 اسلامی نژاد   سینا                            0924891718          محمد
2 بابائی آبرودی علی محمد                  0925281018         علی اصغر
3 توکلی زاده نوقابی امیر                     0910192812         محمدرضا
4 چزگی     رضا                                     1050889673          جعفر
5 حسین زاده عیش آبادی یوسف         0925234184         محمد
6 خازنی رضوی محمدرضا                    0925230669         امیرحسین
7 رستگارمقدم باقریان  محمد علی      0925399159          مجید
8 رستم زاده  سعید                             0924798815         حسن
9 رسولی  امیر                                    0890549486          محمد اسماعیل
10 رضا بخشی  مصطفی                    0925324698         حسین
11 رمضان نژاد کرمانی محمدامین       0925012262         حمیدرضا
12 زنگویی زاده امیر حسین                0640623697         محمد رضا
13 شبان فخرآبادی کمیل                    0925144721         حسین
14 طالبی      علی                              0925064998         عباسعلی
15 عاطفی     مهدی                            0925260312          علی اصغر
16 علیزاده دهنوی  حسن                   0924595531         حیدر
17 عمادی سرخی  سید حسن           0925275352        سید حسین
18 قوامی  سجاد                               0925077240         محمد
19 کاظمی  سید محمد                       0910231532         سیدعلی
20 محمدنژاد اسکندرآباد  محمد          0924400994          رمضان
21 محمدی    محمدمهدی                   0925061824         منصور
22 محمودیان    سید علی                  0925374784         سید مجید
23 مداحی    سید علی                      0925336211         سید حسن
24 مصطفوی نیشابوری سیدحامد      1050919211        سید حسین
25 مهدیزاده اول    سیدامیدرضا          0850203740         سیدمرتضی
26 واعظی     محمدرضا                      0925301280        یوسف

تذکر 1: اسامی بالا صرفا قبول شدگان در مرحله مصاحبه بوده و پذیرش نهایی در مدرسه علمیه حضرت مهدی (عج) بعد از قبولی در مراحل بعدی «دوره آموزشی و دوره تثبیت» اعلام خواهد شد.

تذکر 2: افرادی که در آزمون و مصاحبه مدرسه شرکت کرده و از نظر مرکز هم مورد تایید می باشند اما به هر دلیل به این مدرسه معرفی نشده اند، شخصا باید پیگیر نقل و انتقال به این مدرسه باشند و مدرسه هیچ گونه مسئولیتی در این زمینه نداشته و بر اساس اعلام مرکز تصمیم خواهد گرفت.

تذکر 3:  کسانی که نامشان درلیست فوق درج نگردیده هرچه سریعتر جهت انتقال به اولویت دوم به مرکز مدیریت مراجعه نمایند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۰۹۱۵۵۰۶۱۳۵۴ تماس بگیرید.

پاسخ دهید