معرفی طرح تربیتی نهال بهشتی

0

طرح « نهال بهشتی»

ویژه دانش آموزان مقاطع ابتدایی

ارائه برنامه‌های آموزشی همچون روانخوانی، تجوید قرآن، داستان‌های قرآنی، مهارت‌های زندگی، احکام کاربردی با بیان جذاب و شیوا

همراه با برنامه‌های اردویی و تفریحی

روزهای پنجشنبه هر هفته در طول سال تحصیلی و برنامه متمرکز تابستانی

جهت کسب اطلاع بیشتر به

  • مشهد – خیابان طبرسی جنوبی ۵۲ – المهدی غربی۱۹
  • meftahportal.ir
    • تماس: ۰۵۱۳۲۷۳۳۶۳۶   ( داخلی  ۸۵۷ و ۸۵۵ )
    • (پیامک):  ۰۹۱۵۵۰۷۰۱۶۳   مراجعه فرمایید.

 

پاسخ دهید