برگزاری برنامه کوهنودی ویژه طلاب شعبه دو مدرسه علمیه حضرت مهدی (عج)

0

در جهت حفظ و تقویت نشاط وسلامت جسمی ، اردویی سه ساعته در تاریخ دوشنبه 1 خرداد 1396 ، به کوه های هفت حوض صورت گرفت.

               

پاسخ دهید