بازدید طلاب مدارس علمیه استان خوزستان از مدارس

0

در تاریخ 8 فروردین ماه 1396 گروهی از طلاب مدارس علمیه استان خوزستان در مدرسه حضور پیدا کردند و پس از استفاده از بیانات استاد نظافت از بخش‌های مختلف مدارس بازدید کردند. همچنین در پایان از محصولات و مکتوبات مدرسه بازدید به عمل آمد.

پاسخ دهید