بازدید گروه فناوری مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان از مدرسه و مراسم تقدیر از واحد فناوری

0

در روز دوشنبه 16 اسفندماه گروه فناوری مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان طی مراسمی از فعالیت های مدرسه در زمینه فناوری و رسانه تقدیر به عمل آوردند

سپس به همراه مسئولین مدرسه از امکانات و زیرساخت های فنی مجموعه بازدید کردند.

پاسخ دهید