نویسنده : رسانه و روابط عمومی

0

طلاب مدرسه علمیه حضرت مهدی (عج) شعبه ۳، در انتخابات سال ۱۴۰۰ حضور فعالی داشتند. عملیات انتخاباتی طلاب مدرسه، با عنوان “عملیات شهید آیت”، توسط بسیج مدرسه علمیه حضرت مهدی…ادامه