مراسم افطاری سالیانه دانش آموختگان مدارس علمیه حضرت مهدی عج

«مراسم افطاری سالیانه دانش آموختگان مدارس علمیه حضرت مهدی عج»

با حضور “استاد نظافت” واساتید سابق وفعلی مدارس

به همراه مراسم یادبود همسر برادر عزیزمان آقا عبدالله جهانگیر «خانوادگی»

جمعه ۲۵ ماه مبارک رمضان(۱۷ فروردین ماه)

همزمان با اذان مغرب

مکان: شهرک شهید رجایی (ابتدای جاده سرخس) بلوار حر – نبش حر ۱/۳ – مجمتع ثامن الحجج (علیه السلام)

مدارس علمیه حضرت مهدی (عج)

پست های اخیر