اعتکاف طلبگی امام فردا

برگزاری اعتکاف طلبگی امام فردا در حرم مطهر با همکاری مدرسه علمیه حضرت مهدی (عج)،تشکل طلبگی حیات و معاونت تربیتی تبلیغی حوزه علمیه خراسان

سه روز آخر ماه مبارک رمضان

مدارس علمیه حضرت مهدی(عج)

ایتا

پست های اخیر