مستند سفیر یادنگاری از مرحوم حجت الاسلام رضا داوودی

مستند سفیر یادنگاری از مرحوم حجت الاسلام رضا داوودی

0

مستند”سفیر”که از زندگی مرحوم حجت الاسلام رضا داوودی به کوشش مستند ساز برجسته کشوری جناب آقای مهدی خالقی ساخته شده است که در همایش “آرمان طلبگی و طلبه آرمانی” برای اولین بار به نمایش در آمده بوده و به دلیل در خواست ها و استقبال های فراوان همچون استقبال از کتاب سفیر در فضای مجازی قرار داده شده است.


قسمت اول


قسمت دومقسمت سومپاسخ دهید