توفیقات علمی و عملی مدارس علمیه حضرت مهدی (عج)

0

از جمله توفیقات علمی و عملی مدارس علمیه حضرت مهدی (عج) کسب رتبه های ممتاز و قابل قبول در سال های پیشین بوده است. در ذیل نمونه هایی از این توفیقات در قالب معدل سال های تحصیلی 84 تا 92 آمده است.

لازم به ذکر است که مدرسه علمیه حضرت مهدی (عج) در سال تحصیلی85-84 با نام مدرسه علمیه صاحب الزمان (عج) فعالیت داشته است.
معدل مدارس در دوره تابستان سال تحصیلی 85-84

معدل مدارس در دوره تابستان سال تحصیلی 86-85

معدل مدارس در دوره تابستان سال تحصیلی 87-86

معدل مدارس در دوره تابستان سال تحصیلی 88-87

معدل مدارس در دوره تابستان سال تحصیلی 89-88

معدل مدارس در دوره تابستان سال تحصیلی 90-89

معدل مدارس در سال تحصیلی 86-85

معدل مدارس در سال تحصیلی 87-86

معدل مدارس در سال تحصیلی 88-87

معدل مدارس در سال تحصیلی 89-88

معدل مدارس در سال تحصیلی 90-89

معدل مدارس در سال تحصیلی 91-90

معدل مدارس در سال تحصیلی 92-91

پاسخ دهید