دوره مطالعه صحیح و کاربردی

0

دوره مطالعه صحیح و کاربردی طی10 جلسه با حضور استاد کریمی مدرس موسسه کتاب پردازان مشهد در شعبه 2 مدرسه علمیه حضرت مهدی عج برگزار شد

پاسخ دهید