دوره مطالعه صحیح و کاربردی

0

دوره مطالعه صحیح و کاربردی طی۱۰ جلسه با حضور استاد کریمی مدرس موسسه کتاب پردازان مشهد در شعبه ۲ مدرسه علمیه حضرت مهدی عج برگزار شد

پاسخ دهید