سخنرانی استاد محمد مهدی عبد خدایی

0

محمد مهدی عبد خدایی فعال سیاسی سالهای انقلاب و دبیر کل جمعیت فدائیان اسلام با حضور در مدرسه علمیه ی حضرت مهدی عج با بیان تاریخ ایران اسلامی گفت تنها کشوری که مستعمره نشد ایران بود . و ایران تنها کشوری است که در آن انقلاب دینی به پا شد . هیچ کجا انقلاب دینی به پا نشد و هیچ حکومتی مثل ایران به وجود نیامد . این بحث جامعه شناسی مفصلی است .
این عضو دیرین جمعیت فداییان اسلام در ادامه بیان داشت انقلاب یکی از پرتنش ترین حرکتهای تاریخ است که تاریخ انسان را دگرگون می کند . ما برای دنیا پیام آور مساوات و آزادی هستیم .
از اقدامات مهم محمد مهدی عبد خدایی میتوان به ترور نافرجام حسین فاطمی وزیر خارجه دکتر محمد مصدق در سال 1330 اشاره کرد.

 

پاسخ دهید