دیدار بخشی از طلاب برادر و خواهر شهرستان گناباد با استاد نظافت یزدی

0

تعدادی از طلاب برادر و خواهر شهرستان گناباد در روز پنجشنبه 18 مرداد با استاد نظافت یزدی دیدار داشتند.

در این دیدار ها استاد نظافت باه ایراد مطالبی درباره اهداف و رسالت ها و هویت طلبگی پرداختند.

 

پاسخ دهید