اعلام اسامی نهایی پذیرفته شدگان شعبه دو مدارس علمیه حضرت مهدی(ع)

0

باسمه تعالی
اسامی نهایی پذیرفته شدگان مدرسه علمیه حضرت مهدی (عجل الله فرجه) شعبه دو ، شرح ذیل می باشد:
نکته 1 : افرادی که در این مدرسه قبول نشده اند ، به اولویت بعدی شان مراجعه کنند.
نکته 2 : شروع دوره تثبیت برای پذیرفته شدگان : چهارشنبه 20 تیر 1397 ساعت 7 صبح

1.اسماعیلی محسن
2.باقری سینا
3.پورموسوی سیدهادی
4.جوادی همت آباد علی
5.حجتیان محمدصالح
6.دهقانی امیرحسین
7.رضایی مصطفی
8.زارعی محمد
9.سجادی علی
10.سلطانی امیرحسین
11.صادقی محمدصادق
12.صداقت سیدرضا
13.عرب پور محمد
14.عطایی محمدحسین
15.علی محمدی محمد
16.غلام زاده رضا
17.فاتح گوش امیرحسین
18.فوطه بافان محمدمهدی
19.قدیمی رضا
20.قرائی مهدی
21.کاظمی ریابی سیدجواد
22.کیومرثی ابوالفضل
23.گل پرور محمدحسین
24.گل رو کمیل
25.مشکی باف محمدمهدی
26.میرزایی صالح
27.میریان سیدامیرمحمد
28.نوروزی محسن
29.نوری مهران
30.یزدفاضلی محمدامین
31.رجبی علیرضا
32.زاهدی محمدمهدی : مشروط به شرکت در آزمون اختصاصی مدرسه
33.حاجیان نژاد محمدحسین: مشروط به اتمام پایه نهم
34.حسن آبادی علی :مشروط تا دوره تثبیت
35.حمیدی سجاد : مشروط دوره تثبیت
36.سیف الهی سجاد : مشروط دوره تثبیت
37.خادمی مصطفی : مشروط دوره تثبیت
38.محمدمهدی رحیمی : مشروط به مصاحبه مجدد

پاسخ دهید