اعلام اسامی قبول شدگان مصاحبه مدرسه علمیه حضرت مهدی (عج)- شعبه ۱

0

بسمه تعالی

اسامی پذیرفته شدگان مرحله مصاحبه مدرسه علمیه حضرت مهدی (عج)

 شعبه ۱ (مقطع دیپلم)

به شرح ذیل می باشد :

ردیف  نام خانوادگی و نام                       کد ملی            نام پدر

۱ اسلامی نژاد   سینا                            ۰۹۲۴۸۹۱۷۱۸          محمد
۲ بابائی آبرودی علی محمد                  ۰۹۲۵۲۸۱۰۱۸         علی اصغر
۳ توکلی زاده نوقابی امیر                     ۰۹۱۰۱۹۲۸۱۲         محمدرضا
۴ چزگی     رضا                                     ۱۰۵۰۸۸۹۶۷۳          جعفر
۵ حسین زاده عیش آبادی یوسف         ۰۹۲۵۲۳۴۱۸۴         محمد
۶ خازنی رضوی محمدرضا                    ۰۹۲۵۲۳۰۶۶۹         امیرحسین
۷ رستگارمقدم باقریان  محمد علی      ۰۹۲۵۳۹۹۱۵۹          مجید
۸ رستم زاده  سعید                             ۰۹۲۴۷۹۸۸۱۵         حسن
۹ رسولی  امیر                                    ۰۸۹۰۵۴۹۴۸۶          محمد اسماعیل
۱۰ رضا بخشی  مصطفی                    ۰۹۲۵۳۲۴۶۹۸         حسین
۱۱ رمضان نژاد کرمانی محمدامین       ۰۹۲۵۰۱۲۲۶۲         حمیدرضا
۱۲ زنگویی زاده امیر حسین                ۰۶۴۰۶۲۳۶۹۷         محمد رضا
۱۳ شبان فخرآبادی کمیل                    ۰۹۲۵۱۴۴۷۲۱         حسین
۱۴ طالبی      علی                              ۰۹۲۵۰۶۴۹۹۸         عباسعلی
۱۵ عاطفی     مهدی                            ۰۹۲۵۲۶۰۳۱۲          علی اصغر
۱۶ علیزاده دهنوی  حسن                   ۰۹۲۴۵۹۵۵۳۱         حیدر
۱۷ عمادی سرخی  سید حسن           ۰۹۲۵۲۷۵۳۵۲        سید حسین
۱۸ قوامی  سجاد                               ۰۹۲۵۰۷۷۲۴۰         محمد
۱۹ کاظمی  سید محمد                       ۰۹۱۰۲۳۱۵۳۲         سیدعلی
۲۰ محمدنژاد اسکندرآباد  محمد          ۰۹۲۴۴۰۰۹۹۴          رمضان
۲۱ محمدی    محمدمهدی                   ۰۹۲۵۰۶۱۸۲۴         منصور
۲۲ محمودیان    سید علی                  ۰۹۲۵۳۷۴۷۸۴         سید مجید
۲۳ مداحی    سید علی                      ۰۹۲۵۳۳۶۲۱۱         سید حسن
۲۴ مصطفوی نیشابوری سیدحامد      ۱۰۵۰۹۱۹۲۱۱        سید حسین
۲۵ مهدیزاده اول    سیدامیدرضا          ۰۸۵۰۲۰۳۷۴۰         سیدمرتضی
۲۶ واعظی     محمدرضا                      ۰۹۲۵۳۰۱۲۸۰        یوسف

تذکر ۱: اسامی بالا صرفا قبول شدگان در مرحله مصاحبه بوده و پذیرش نهایی در مدرسه علمیه حضرت مهدی (عج) بعد از قبولی در مراحل بعدی «دوره آموزشی و دوره تثبیت» اعلام خواهد شد.

تذکر ۲: افرادی که در آزمون و مصاحبه مدرسه شرکت کرده و از نظر مرکز هم مورد تایید می باشند اما به هر دلیل به این مدرسه معرفی نشده اند، شخصا باید پیگیر نقل و انتقال به این مدرسه باشند و مدرسه هیچ گونه مسئولیتی در این زمینه نداشته و بر اساس اعلام مرکز تصمیم خواهد گرفت.

تذکر ۳:  کسانی که نامشان درلیست فوق درج نگردیده هرچه سریعتر جهت انتقال به اولویت دوم به مرکز مدیریت مراجعه نمایند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۰۹۱۵۵۰۶۱۳۵۴ تماس بگیرید.

پاسخ دهید