برگزاری اعتکاف علمی در شعبه یک

0

با توجه به نزدیک شدن زمان امتحانات آخر سال، مدرسه علمیه حضرت مهدی (عج) شعبه یک اقدام به برگزاری اعتکاف علمی به مدت سه روز نمود. این برنامه از تاریخ 24 الی 26 اردیبهشت در محل کتابخانه مدرسه برگزار می گردد.

پاسخ دهید