بازدید از کتابخانه جامعه المصطفی مشهد

0

در راستای آشنایی طلاب با کتابخانه های مراکز علمی مشهد، در تاریخ سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 تعدادی از طلاب مدرسه علمیه حضرت مهدی (عج) – شعبه یک با حضور در کتابخانه جامعه المصطفی مشهد مقدس، از نزدیک با فضای کتابخانه آنجا و امکانات قابل عرضه برای طلاب آشنا شدند و همچنین کارگاهی نیز در زمینه شیوه استفاده از نرم افزارکتابخانه و شیوه رده بندی کتابها در کتابخانه ها برای آنها برگزار شد.

پاسخ دهید