حضور طلاب شعبه ۳ مدرسه علمیه حضرت مهدی (عج) در منزل سردارِ مدافعِ حرم، شهید مرتضی عطایی و دیدار با خانواده ایشان.

پاسخ دهید