پویش مواساتی طلاب شعبه سه در روز پدر به روایت تصویر

0

در ادامه برنامه های پویش طلبگی مواسات روز شنبه ۱۱ فروردین طلاب شعبه سه در چند گروه برای تبریک روز پدر به دیدار پدرانی رفتند که روز پدر را در کنار خانواده نبودند و در حال خدمت به مردم بودند. دیدار با برادران زحمتکش آتش نشانی، اورژانس و نیروی انتظامی.

 

پاسخ دهید