پخش مستند قائم مقام (روایتی از زندگی آیت الله منتظری)برای طلاب شعبه دو

0

در جهت تقویت بصیرت سیاسی و عبرت از تاریخ ، مستند قائم مقام (روایتی از زندگی آیت الله منتظری) به مدت 100دقیقه برای طلاب پخش گردید و در پایان ، هر طلبه یک برداشت متنی را ارائه داد

 

پاسخ دهید