زیارت امام رضا و سخنرانی استاد نظافت

0

به مناسبت شهادت امام رضا علیه السلام ، در راستای بهره از فرصت زیارت و همجواری با امام رضا علیه السلام ، بعد از خواندن نماز صبح و زیارت  ، سخنرانی استاد نظافت و ذکر توسلی توسط آقای مصطفی ایمانی در صحن قدس حرم مطهر رضوی صورت گرفت.

خلاصه ای از بیانات استاد نظافت به این شرح است:

به امام رضا علیه السلام پناهنده شویم.

امام و مربّی ، بزرگترین هدیه خداوند به بشر است.

اهل بیت، تربیت شده خداوند هستند.

باید شاکر خداوند باشیم که امام رضا علیه السلام را به ما هدیه داد.

فکر کنیم امام را برای چه می خواهیم؟

از امام رضا علیه السلام:قرب به خدا، شیرینی عبادت و بندگی و معرفت را بخواهیم.

امام طبیب مهربان است که جهالتمان را درمان می کند.

ما از امام رضا دوریم چون خُلق و رفتارمان از امام دور استبه اندازه ای که فکرمان و حالاتمان و سبک زندگیمان رضوی نیست ، از امام رضا علیه السلام دوریم.

 

 

پاسخ دهید