برگزاری هیئت هفتگی با حضور رزمنده دفاع مقدس جناب آقای دلبریان

0

این هیئت با سخنرانی آقای دلبریان آغاز شد و در ادامه برنامه مداحی و ذکر مناقب اهل بیت انجام شد.

پاسخ دهید