حضور گرم طلاب مدرسه در روز برفی

0

با وجود تعطیلی دروس حوزه در این روز، اکثر طلاب در مدرسه حضور پیدا کردند و کلاسهای درس برگزار شد.

مدارس علمیه حضرت مهدی (عج) میکوشد تا الگوی یک مجموعه آموزشی با رویکرد جهادی باشد، در همین راستا ریاست محترم مدرسه استاد نظافت مطالبی را ایراد فرمودند:

اگر از تعطیلی درس و مدرسه خوشحال شدیم این علامت بدی است! به این معناست که مرد این راه نیستیم! طلبه الگوست! طلبه باید روحیه‌ی جهادی داشته باشد و باید مردم این امر را با چشم ببینند.

پاسخ دهید