نشست صمیمی با کارگردان ارزشی سینما جناب آقای ابوالقاسم طالبی

0

این نشست در تاریخ 8 دیماه 95 با موضوع آخرین ساخته ایشان، فیلم «یتیم خانه ایران» برگزار شد.

توضیحات بسیار عمیق و دقیقی از طرف ایشان راجع به واقعه قحطی ابتدای قرن معاصر ارائه شد و همچنین اسناد تاریخی موجود معرفی گردید.

بیش از همه عاملیت و نقش کشور انگلستان (استعمار پیر) در این واقعه عظیم و جانسوز تاریخی مدنظر ایشان بود که برآمده از تحقیقات مفصل ایشان قبل از نگارش فیلمنامه بوده است.

همچنین ایشان خاطرنشان کرد انگیزه اولیه ساخت فیلم با این موضوع تاریخی را از بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با ایشان گرفته است…

 

پاسخ دهید