خود سازی و تکامل

0

متن درس گفتاری اخلاقی از استاد نظافت با موضوع خود سازی و تکامل

ایراد شده در جمع طلاب شعبه 2 (ورودی سیکل)

 

هر انسانی بزرگ شدن را دوست دارد
ودوست دارد به کمال برسد همه از نقص گریزان اند و همه دوست دارند کمبود نداشته باشند و نقص های خود را از دیگران پنهان کنند
مقدمات رشد یا ارشمند است :اختیاری است و از طرف خود انسان به وجود می آید
و یا ارزشی ندارد :جبری است و از طرف خداوند است
بعضی انسان ها رشد جبریشان ارجح از رشد اختیاری است و در حالی که یکی از شروط رسیدن به کمال رشد اختیاری است
رشد اختیاری همان رشد همه جانبه است
در این لازم است سوالی مطرح شود که چگونه رشد همه جانبه داشته باشیم ؟
یک نکته این است که انسان مانند ساختمانی است که نقشه ی آن از طرف خدا است و بناء های آن خود انسان که باید خود ش را طبق نقشه بسازد
یکی این که از حالت کودکی خارج شویم
یکی از ویژگی های کودکان کم ظرفیتی است و این حرف ما هم نیست بلکه به استناد حرف پیامبر است که فرموده اند کودک تا هفت سالگی امیر است
انسانی که رسیدن کمال را دوست دارد باید سعی کند که کم ظرفیت نباشد
قرآن هم انسان های کم ظریت را سرزنش می کند نکته تمام سرزنش ها قرآن درباره ی انسان های رشد نیافته است
در سوره ی معارج آیه ۲۰ و ۲۱ می فرمایند
إِنَّ الْإِنْسانَ خُلِقَ هَلُوعا
اذا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعا
وَ إِذا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعا
خداوند می فرماید علامت جزوع بودن این است وقتی شر به او می رسد بی تابی می کند و وقتی خیری هم به او می رسد دیگران را از خودش در استفاده از آن نعمت منع می کند و انسانی که می خواهد خود سازی کند و به تکامل برسد باید با جزوع و منوع بودن مقابله کند
انسانی که جزوع و منوع است یا در خوردن و شکم است و یا در غیر آن اعم از مسائل نقصان و کمبود در مسئله ای
نکته ی دیگری که هست این که بعضی انسان ها بزرگ اند نه بزرگوار
انسان کمال جو سعی می کند تا بزگوار باشد
یکی دیگر از ویژگی ها کودکان انتقام است
انسان در مقابل فعل بدی که از دیگران سر می زند یا انتقام می گیردو یا عفو می کند
انسان کمال جو انتقام نمی گیرد
رقتار های انفعالی و انعکاسی و انتقامی هیچ وقت صحیح نیست قرآن در با ره ی این دو گروه می فرماید در باره ی گروه انتقامی مثال دیوار را می زند که وقتی توپی به دیوار می خورد بر می گردد وانتقاهم برگشت همان توپ است می گوید قلوبهم کالحجارة
و برا ی کسانی که عفو می کنند یا خوبی را در مقبل بدی جواب میدهند می گوید اذا خاطبهم الجاهلون قالو ا سلاما
در این جا طح سوال و جوابی لازم است اگر کسی انتقام نگیرد بقیه به او می گویند تومثلا عرضه ی انتقام گرفتن نداشتی
در جواب این سوال باید گفت که اگر کسی این اتفاق برایش افتاد خودش را در سختی بیاندازد و گرفتاری بیاندازد مانند رزمندگان که در جامعه آنها را مسخره می کردند و لی در جنگ خودشان را نشان می دادند و در رفتاری قرار می دادند.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

پاسخ دهید