نشست پژوهشی «کارکردهای علوم عقلی در فهم معارف اسلامی »

0

نشست پژوهشی با موضوع «کارکردهای علوم عقلی در فهم معارف اسلامی » با حضور استاد واسطی در صبح روز پنجشنبه ۲۸ آبان در نمازخانه مدرسه علمیه حضرت مهدی برگزار گردید. در انی نشست که کلیه طلاب مدراس حضتر مهدی حضور داشتند حجه الاسلام واسطی با مقدمه ای از رسالت طلبه در جهان امروز و تبیین نقش علامه طباطبایی در زمینه ترویج و فهم معارف اسلامی به نقش علوم عقلی در زندگی علمی طلاب پرداختند.

این استاد حوزه کار علوم عقلی را توضیح تصاویر اسلام و مبانی آن و دفاع از از آن بیان کرد و افزود مباحث عقلی در بسیاری از زمینه ها بروز و ظهور دارد از جمله ادبیات و سینما و … .

ایشان هدف از فلسفه را ارائه روش تحلیل مفاهیم در عالم وجود خواند و گفت روش رسیدن به پاسخ های چیستی و چرایی عالم و هستی در فلسفه وجود دارد.آقای واسطی فلسفه را علمی مقدم بر تمام علوم دانست و افزود شما باید در فلسفه به فهم برسی و بفهمی و به عنوان مثال بفهمی که فقه چیست و چرا ؟ و در سایر علوم هم به همین منوال. ایشان در پایان نقاط پایه و زیر ساخت ارتباط فلسفه با علوم انسانی را در دو مقوله تبیین نمود: ۱- واقعی بودن هستی و انسان ۲- شبکه ای بودن هستی و انسان .

www

222

پاسخ دهید