دوره تمهیدی فلسفه با حضور استاد امینی نژاد از قم

0

دوره تمهیدی ورود به فلسفه (مقدمات بدایه الحکمه) با حضور استاد امینی نژاد استاد فلسفه در حوزه علمیه قم، به صورت فشرده در روزهای دوشنبه تا چهارشنبه ۱۶ تا ۱۸ آذر در مدرس شهید صدر سطح ۲ برگزار شد.

صوت و تصویر این کلاس ها ضبط شده و به زودی در قالب dvd عرضه می گردد.

پاسخ دهید