برگزاری کارگاه علم رجال توسط استاد حائری

0

کارگاه علم رجال برای طلاب سطح ۲ توسط استاد حایری ارائه می شود. این کارگاه به صورت ۸ جلسه یک ساعت و نیمه برگزار گردید.
ان شا الله بزودی مجموع کلاس ها به صورت dvd تصویری ارائه می گردد.

we rrrr qw

پاسخ دهید