ظاهر گرایی و آفات آن

0

بسم الله الرحمن الرحیم
مسلمانان دو دسته اند:
یا برایشان ظاهر قرآن احترام دارند ولی از باطن قرآن بی خبر اند و هیچ اطاعی ندارند
و به همین خاطر یاران حضرت علی به خاطر ظاهر قرآن فریب خوردند
ظاهر برای حفظ باطن است
این ها افراد مقدس مآب خشک دب و سفیه هستند
اکثر جوانان برای قرآن احتمام قائل نیستند و اگر هم احترام قائل هستند برای صوت و لحن و تجوید و مقام و
غیره
بیش تر مردم هم از اصل بسیاری از قضایا غافل اند
بازار هیئت ها داغ است و بسیاری از مردم برای هیئت ارز ش قلئل هستند ولی فقط برای حسین حسین گفتن
کلمه حسین دریاییی از معنا و مفهوم است
باید سبک زندگی ما حسینی باشد و زندگی ما از کلمه حسین البته محتوای آن منشا گیرد
آمریکا از عربستان برای چاپ قرآنحمایت می کند چرا چون پشت این چاپ کردن ها شرک است
رهبری دائما حرفشان روی همین سبک زندگی است
تمام عزاداری های ما بهانه برای هدف برای فکر برای محتوا است
شاید برخی ها اشکال کنند شاید از ظاهر به باطن برسیم ؟
در پاسخ این افراد باید گفت وقتی ظاهر بد باشد به باطن خوب نمیرسیم ولی اگر ظاهر خوب باشد باطن هم
خوب می شود
بچه ها ظاهر را یاد می گیرند و حفظ ظاهر دارند ولی از باطن هیچ چیزی نمی دانند
یکی از مقدمات سبک زندگیدینی
این است که منافع خود را درآن ببینند و دوم محبوب کردن اهل بیت است
در قران می فرماید
) قُلْ إِنْ کُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونی یُحْبِبْکُمُ اللَّهُ وَ یَغْفِرْ لَکُمْ ذُنُوبَکُمْ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَ حیمٌ ) ۱۳
پس اگز کسی تبعیت نکرد ولی دوست داشت این محبت محبت واقعی نیست
در ای عصر هنمر مندا بازیگران مشهور اند چون این ها محبوب واقعی اند به همین خاطر پیروی هم از افعالشان
می شوند
و محبوب کردن اهل بیت در ادامه ی محبت خدا باشد
پس اگر ائمه را دوست داریم به خاطر خدا است
چون این ها عبد خدا اند و دست ما را میگیرند به خدا میرسانند به همین خاطر ما آنها را دوست داریم
و چون خدا این ها دوست دارند ما این ها را دوست داریم
محبت ائمه علامت محبت خدا است و این ها لازم و ملزوم همدیگر است
و در صحیفه سجادیه مناجات محبین می فرماید:
یَا مُنَى قُلُوبِ الْمُشْتَاقِینَ وَ یَا غَایَهُ آمَالِ الْمُحِبِّینَ أَسْأَلُکَ حُبَّکَ وَ حُبَّ مَنْ یُحِبُّکَ وَ حُبَ کُلِ عَمَلٍ یُوصِلُنِی إِلَى
قُرْبِک.

پاسخ دهید