ارائه اثر علمی کتاب شواهد تحریف در کتاب مقدس

0

جلسه ارائه اثر علمی کتاب شواهد تحریف در کتاب مقدس توسط طلبه مدرسه آقای سید علی مرکبی
در راستای اعتلای علمی طلاب و ترویج فرهنگ پژوهش در مدرسه و در میان طلاب، با پشتیبانی های علمی و مشاوره های گوناگونی که به طلاب در زمینه های مختلف علمی داده می شود. طلاب مدرسه می کوشند تا با قدم گذاشتن در عرصه نویسندگی و تدوین و تولید آثار علمی گامی هر چند اندک در مسیر رشد و شکوفایی علمی خویش بردارند.
این برنامه به هدف ارائه اثر یکی از طلاب مدرسه جناب آقای سید علی مرکبی در تاریخ پنجشنبه ۱۹/۱/۹۵ صورت گرفت که ایشان به تفصیل به معرفی اثر خود که در قالب کتاب آماده چاپ می باشد پرداخت.
در این جلسه که طلاب شعبه یک مدرسه حضور داشتند ضمن آشنایی با ابعاد مختلف اثر ایشان بنام شواهد تحریف درکتاب مقدس آشنا شدند . آقای مرکبی در این جلسه با اشاره به چگونگی ایجاد انگیزه برای نوشتن کتاب خویش گفت علت اصلی نوشتن این اثر علمی سئوالی بود که بعد از گفتگو با یک مسیحی در ذهنم صورت گرفت که در واقع یک مسلمان در مقابل دفاع از قرآن و اثبات تحریف کتاب مقدس چه چیزی را مستند می تواند ارائه دهد؟!
ایشان با توضیح برخی از شواهد تحریف کتاب مقدس که در اثر خود جمع آوری کرده بود ضمن تبیین حقانیت دین اسلام، زمینه های مختلف تحریف را در کتاب مقدس توضیح داد.
در پایان این برنامه از ایشان تقدیر به عمل آمد .

پاسخ دهید