گزارش بازدید طلاب بالاتر از دیپلم از موسسه ی خیریه گلستان علی(ع)

0

حدود ۵۰ نفر از طلاب شعبه ی ۳ مدرسه ی حضرت مهدی علیه السلام در معیت مدیریت محترم آقای الهی خراسانی روز پنجشنبه ۳۱/۴/۹۵ به یکی از شعبه های گلستان علی علیه السلام رفتند.
بعد از خوش و بش اولیه ی طلاب با کودکان و نوجوانان برنامه ی هماهنگ شده ی دوستان طلبه اجرا شد و مورد استقبال آنها و مسئولینشان واقع شد.
اجرای مسابقه و سرود و نمایش آموزش وضو در قالب طنز و اهدای جوائز به بچه ها از برنامه های دوستان طلبه بود.
در انتهای برنامه زمانی که با بچه ها خداحافظی صورت گرفت ، آقای مهدیزاده مدیریت مرکز گزارشی از وضعیت کودکانی که در آنجا بودند، ارائه کرد.
غالب کودکان بدسرپرست بودند که به گفته ی ایشان بسیار آسیب پذیرتر از کودکان بی سرپرست هستند.
والدین معتاد و زندانی و فراری و… محصول زندگی شان این کودکان معصوم و محروم شده اند.

 

پاسخ دهید