در حال مرور : شعبه سه(ورودی بالاتر از دیپلم)

ویژگی‌های برنامه ویژه طلاب دانش‌آموخته مراکز آموزش عالی

0

ویژگی‌های برنامه ویژگی‌های برنامه پیش رو به دو دسته ویژگی‌های ساختاری و ویژگی‌های محتوایی تقسیم می‌شود که در ذیل اشاره می‌شود. ۱٫ ویژگی‌های ساختاری ۱٫…ادامه

1 6 7 8